تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش –  مقطع دکترا

طول دوره تحصیل در اتریش  در مقطع دکترا  3 تا 5 سال می باشد  که زبان تحصیل در اتریش هم به آلمانی است و هم به زبان انگلیسی استدر طول تحصیل در اتریش  دانشجو از بیمه تحصیلی برخوردار بوده به طور میانگین هزینه یکسال زندگی در کشور اتریش 7000 یورو می باشدکه امکان گرفتن خوابگاه در کشور اتریش وجود دارد که ودیعه این خوابگاه ها 800 تا 950یورو و اجاره ماهیانه از 250تا 450 یورو در ماه می باشدلازم به ذکر است جهت دریافت ویزا جهت تحصیل در اتریش  بهتر است متقاضی در زمان مراجعه به سفارت برگه رزرو خوابگاه را ارائه نمایدامکان کار قانونی دانشجویی 20 ساعت در هفته وجود دارد هر چند که در مقطع دکترا دانشجویان می توانند با ارائه توانایی های تحصیلی علمی خود از طرف اساتید کمک هزینه تحصیل در اتریش  را  نیز دریافت نمایند شرط معدل در کشور اتریش جهت اخذ پذیرش وجود ندارد و حداقل معدل 15 می تواند تاثیر گزار باشد.

تحصیل دراتریش –  مقطع کارشناسی ارشد

طول دوره تحصیل در اتریش در  مقطع کارشناسی ارشد  در کشور اتریش 2 سال می باشد که زبان تحصیل هم به زبان آلمانی است و هم به زبان انگلیسی بنا بر رشته تحصیلی دانشجو متفاوت است زمان شروع تحصیل از مهر ماه  و اسفند ماه هر سال می باشد در طول تحصیل در اتریش دانشجو از بیمه تحصیلی برخوردار بوده   و هزینه دوره زبان 1000 یورو می باشدبه طور میانگین هزینه یکسال زندگی در کشور اتریش 7000 یورو می باشد امکان گرفتن خوابگاه در کشور اتریش وجود دارد که ودیعه این خوابگاه ها 800 تا 950 یورو و اجاره ماهیانه از 250 تا 450 یورو در ماه می باشد لازم به ذکر است جهت دریافت ویزا برای  تحصیل در اتریش  بهتر است متقاضی در زمان مراجعه به سفارت برگه رزرو خوابگاه را ارائه نماید. امکان کار قانونی دانشجویی 20 ساعت در هفته  وجود دارد شرط معدل در کشور اتریش جهت اخذ پذیرش  وجود ندارد.

تحصیل دراتریش –  مقطع کارشناسی

طول دوره  تحصیل در اتریش  در  مقطع کارشناسی  در کشور اتریش 3 تا 4 سال می باشد همچنین  زبان تحصیل هم به زبان آلمانی است زمان شروع  تحصیل در اتریش  از مهر ماه  و اسفند ماه هر سال می باشد در طول  تحصیل در اتریش  دانشجو از بیمه تحصیلی برخوردار بوده و هزینه دوره زبان 1000 یورو می باشدبه طور میانگین هزینه یکسال زندگی در کشور اتریش 7000 یورو می باشد امکان گرفتن خوابگاه در کشور اتریش وجود دارد که ودیعه این خوابگاه ها 800 تا 950یورو و اجاره ماهیانه از 250 تا 450 یورو در ماه می باشد لازم به ذکر است جهت دریافت ویزا برای  تحصیل در اتریش  بهتر است متقاضی در زمان مراجعه به سفارت برگه رزرو خوابگاه را ارائه نماید. امکان کار قانونی دانشجویی 10  ساعت در هفته  وجود دارد شرط معدل در کشور اتریش جهت اخذ پذیرش  وجود ندارد.

 

موسسه تعالی اندیش راه دانش

تهران،پاسداران، خیابان گل نبی نرسیده به خیابان شریعتی، پلاک 40 ، زنگ 20 ، طبقه سوم ،واحد 303

شماره تماس 02122889521