تحصیل رایگان

تحصیل رایگان

تحصیل ارزان در اروپا

یکی از اهداف دانشجویان تحصیل ارزان در اروپا میباشد

در زیر به بررسی سه کشور اسپانیا،اتریش و ایتالیا  میپردازیم 

———————————————————————————————

 تحصیل ارزان در اسپانیا-   مقطع دکترا

——————————————————————

طول دوره تحصیل در اسپانیا در  مقطع دکترا بین ۳ تا ۵ سال می باشد

زبان  تحصیل در اسپانیا  انگلیسی است  و از زمانی که اخذ پذیرش شما صورت

پذیرد  و ویزا از طرف سفارت صادر گردد دانشجو می تواند تحصیل در اسپانیا را آغاز نماید.

تحصیل در اسپانیا

دانشجو می تواند۲۰  ساعت در هفته کار دانشجویی انجام دهد  و برای دانشجویان

مقطع دکترا امکان کار در محیط دانشگاه وجود دارد، و فرد از

بیمه دانشجویی در دوران  تحصیل در اسپانیا  بهره مند می باشد. 

امکان گرفتن بورس تحصیلی وجود دارد در صورت داشتن معدل بالای ۱۶ و

نداشتن فاصله تحصیلی بیش از ۳ سال از شرایط مهم جهت گرفتن بورس می باشد .

هزینه تحصیل در اسپانیا در مقطع دکترا سالیانه ۵۰۰ یورو می باشد

و هزینه زندگی دانشجویی از ۴۵۰ یورو به بالا شروع می شود.

—————————————————————–

 تحصیل ارزان  دراسپانیا –  مقطع  کارشناسی ارشد

—————————————————————–

طول دوره تحصیل در اسپانیا در مقطع ارشد به سه دوره متفاوت تقسیم می گردد

دوره  یکساله ۶۰ واحد درسی ودوره  یکسال و نیم ۹۰ واحد درسی و

دوره ۲ ساله ۱۲۰ واحد درسی می باشد  و هزینه تحصیل در اسپانیا در مقطع

ارشد برای هر واحد  هر واحد درسی از ۳۰ تا ۷۰ یورومتفاوت  می باشد که

در رشته های تحصیلی فنی و مهندسی – علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است.

زبان تحصیل انگلیسی و اسپانیایی است که اخذ پذیرش  بدون داشتن مدرک

زبان صورت می گیرد و زمان شروع کلاس ها شهریور و اسفند ماه می باشد.

تحصیل در اسپانیا

دانشجو می تواند ۲۰ ساعت در هفته کار دانشجویی در دانشگاه انجام دهد

و از بیمه دانشجویی در دوران  تحصیل در اسپانیا  بهره مند  باشد . 

هزینه زندگی دانشجویی از ۴۵۰ یورو به بالا شروع می شود.

——————————————————————————————

 تحصیل ارزان  در اتریش –  مقطع دکترا

——————————————————————–

طول دوره  تحصیل در اتریش  در مقطع دکترا  ۳ تا ۵ سال می باشد 

که زبان  تحصیل در اتریش  هم به آلمانی است و هم به زبان انگلیسی است . 

در طول تحصیل در اتریش  دانشجو از بیمه تحصیلی برخوردار بوده  به

طور میانگین هزینه یکسال زندگی در کشور اتریش ۷۰۰۰ یورو می باشدکه

  امکان گرفتن خوابگاه در کشور اتریش وجود دارد که ودیعه این

خوابگاه ها ۸۰۰ یورو و اجاره ماهیانه از ۲۵۰تا ۴۵۰ یورو در ماه می باشد. 

لازم به ذکر است جهت دریافت ویزا جهت تحصیل در اتریش  بهتر است

متقاضی در زمان مراجعه به سفارت برگه رزرو خوابگاه را ارائه نماید.

امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته وجود دارد هر چند که

در مقطع دکترا دانشجویان می توانند با ارائه توانایی های تحصیلی علمی

خود از طرف اساتید کمک هزینه تحصیل در اتریش را  نیز دریافت نمایند

شرط معدل در کشور اتریش جهت اخذ پذیرش وجود ندارد و حداقل معدل ۱۵ می تواند تاثیر گزار باشد

————————————————————

تحصیل ارزان دراتریش –  مقطع کارشناسی ارشد

————————————————————–

طول دوره تحصیل در اتریش در  مقطع کارشناسی ارشد  در کشور

اتریش ۲ سال می باشد که زبان تحصیل هم به زبان آلمانی است

و هم به زبان انگلیسی بنا بر رشته تحصیلی دانشجو متفاوت است

زمان شروع تحصیل از مهر ماه  و اسفند ماه هر سال می باشد در طول

تحصیل در اتریش دانشجو از بیمه تحصیلی برخوردار بوده  

و هزینه دوره زبان ۲۵۰ یورو در ماه می باشد.

به طور میانگین هزینه یکسال زندگی در کشور اتریش ۷۰۰۰ یورو می باشد

امکان گرفتن خوابگاه در کشور اتریش وجود دارد که ودیعه این

خوابگاه ها ۸۰۰ یورو و اجاره ماهیانه از ۲۵۰ تا ۴۵۰ یورو در ماه می باشد

لازم به ذکر است جهت دریافت ویزا برای  تحصیل در اتریش  بهتر است

متقاضی در زمان مراجعه به سفارت برگه رزرو خوابگاه را ارائه نماید.

امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته  وجود دارد

شرط معدل در کشور اتریش جهت اخذ پذیرش  وجود ندارد

——————————————————-

تحصیل ارزان دراتریش –  مقطع کارشناسی

——————————————————-

طول دوره  تحصیل در اتریش  در  مقطع کارشناسی  در کشور

اتریش ۳ تا ۴ سال می باشد همچنین  زبان تحصیل هم به زبان آلمانی است

زمان شروع تحصیل در اتریش  از مهر ماه  و اسفند ماه هر سال می باشد

در طول  تحصیل در اتریش  دانشجو از بیمه تحصیلی ب

رخوردار بوده   و هزینه دوره زبان ۲۵۰ یورو در ماه می باشد.

به طور میانگین هزینه یکسال زندگی در کشور اتریش ۷۰۰۰ یورو می باشد

امکان گرفتن خوابگاه در کشور اتریش وجود دارد که ودیعه این

خوابگاه ها ۸۰۰ یورو و اجاره ماهیانه از ۲۵۰ تا ۴۵۰ یورو در ماه می باشد

لازم به ذکر است جهت دریافت ویزا برای  تحصیل در اتریش  بهتر است

متقاضی در زمان مراجعه به سفارت برگه رزرو خوابگاه را ارائه نماید.

امکان کار قانونی دانشجویی ۱۰  ساعت در هفته  وجود دارد 

شرط معدل در کشور اتریش جهت اخذ پذیرش  وجود ندارد

—————————————————————————————–

TOR1_7_Torino__Piazza_San_Carlo

تحصیل ارزان در ایتالیا-مقطع دکترا
——————————————————————–

طول دوره تحصیل در ایتالیا در مقطع دکترا ۳ تا ۵ سال می باشد که زبان

تحصیل در ایتالیا هم به ایتالیایی است و هم به زبان انگلیسی است .

هزینه تحصیل در ایتالیا در مقطع دکترا عمومأ رایگان است.

در طول تحصیل در ایتالیا دانشجو از بیمه تحصیلی برخوردار بوده

به طور میانگین هزینه یکسال زندگی در کشور ایتالیا ۷۰۰۰ یورو می باشد که

امکان گرفتن خوابگاه در کشور ایتالیا وجود دارد که ودیعه این

خوابگاه ها یک تا دو برابر اجاره ماهیانه و اجاره ماهیانه از ۲۰۰تا ۴۵۰ یورو می باشد.

لازم به ذکر است جهت دریافت ویزا جهت تحصیل در ایتالیا بهتر است

متقاضی در زمان مراجعه به سفارت برگه رزرو پرواز را ارائه نماید.

امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته وجود دارد هر چند که

در مقطع دکترا دانشجویان می توانند با ارائه توانایی های تحصیلی علمی

خود از طرف اساتید کمک هزینه تحصیل در ایتالیا را نیز دریافت نمایند

شرط معدل در کشور ایتالیا جهت اخذ پذیرش وجود ندارد و حداقل معدل ۱۵ می تواند تاثیر گذار باشد
————————————————————

تحصیل ارزان  درایتالیا – مقطع کارشناسی ارشد
————————————————————–

طول دوره تحصیل در ایتالیا در مقطع کارشناسی ارشد در کشور

ایتالیا ۲ سال می باشد که زبان تحصیل هم به زبان ایتالیایی است

و هم به زبان انگلیسی بنا بر رشته تحصیلی دانشجو متفاوت است.

هزینه تحصیل در ایتالیا به طور میانگین سالانه ۳۰۰۰ یورو می باشد.

در کشور ایتالیا امکان گرفتن بورسیه تحصیل برای متقاضیان کشورهای جهان سوم

وجود دارد که این امکان را فراهم می کند که هزینه تحصیل در ایتالیا صفر می شود

و به متقاضی ۵۰۰۰ یورو سالیانه به عنوان کمک هزینه زندگی داده می شود.

زمان شروع تحصیل در ایتالیا از مهر ماه هر سال می باشد در طول تحصیل در ایتالیا

دانشجو از بیمه تحصیلی برخوردار بوده است.

به طور میانگین هزینه یکسال زندگی در کشور ایتالیا ۷۰۰۰ یورو می باشد

امکان گرفتن خوابگاه در کشور ایتالیا وجود دارد که ودیعه این

خوابگاه ها یک تا دو برابر اجاره ماهیانه و اجاره ماهیانه از ۲۰۰تا ۴۵۰ یورو می باشد.

لازم به ذکر است جهت دریافت ویزا برای تحصیل در ایتالیا بهتر است متقاضی در زمان

مراجعه به سفارت برگه رزرو پرواز را ارائه نماید. امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت

در هفته وجود دارد شرط معدل نیز در کشور ایتالیا جهت اخذ پذیرش وجود دارد

——————————————————-

تحصیل ارزان درایتالیا – مقطع کارشناسی

——————————————————-
طول دوره تحصیل در ایتالیا در مقطع کارشناسی در کشور ایتالیا ۳ تا ۴ سال می باشد

همچنین زبان تحصیل هم به زبان ایتالیایی است و فقط بعضی از رشته ها به زبان انگلیسی می باشد.

تحصیل در ایتالیا به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی در رشته های مدیریت، تجارت و روانشناسی می باشد.

هزینه تحصیل در ایتالیا به طور میانگین سالانه ۳۰۰۰ یورو می باشد.

در کشور ایتالیا امکان گرفتن بورسیه تحصیل برای متقاضیان کشورهای

جهان سوم وجود دارد که این امکان را فراهم می کند که هزینه تحصیل در

ایتالیا صفر می شود و به متقاضی ۵۰۰۰ یورو سالیانه به عنوان کمک هزینه زندگی داده می شود.

زمان شروع تحصیل در ایتالیا مهر ماه هر سال می باشد

در طول تحصیل در ایتالیا دانشجو از بیمه تحصیلی برخورداراست.

به طور میانگین هزینه یکسال زندگی در کشور ایتالیا ۷۰۰۰ یورو می باشد

امکان گرفتن خوابگاه در کشور ایتالیا وجود دارد که ودیعه این

خوابگاه ها یک تا دو برابر اجاره ماهیانه و اجاره ماهیانه از ۲۰۰تا ۴۵۰ یورو می باشد.

تحصیل ارزان  در ایتالیا

لازم به ذکر است جهت دریافت ویزا برای تحصیل در ایتالیا بهتر است

متقاضی در زمان مراجعه به سفارت برگه رزرو پرواز را ارائه نماید. امکان

کار قانونی دانشجویی ۱۰ ساعت در هفته وجود دارد

شرط معدل در کشور ایتالیا جهت اخذ پذیرش وجود ندارد

 تحصیل رایگان

تحصیل در اتریش | تحصیل در فنلاند | تحصیل در ایرلندشمالی | تحصیل رایگان در خارج کشور | تحصیل ارزان در اروپا | با مجوز رسمی از وزارت علوم | موسسه تعالی اندیش راه دانش