featured – اعزام دانشجو به خارج از کشور |تعالی اندیش راه دانش |تحصیل در اتریش | تحصیل در فنلاند | تحصیل در ایتالیا |تحصیل در پزشکی |تحصیل در انگلستان | تحصیل در مجارستان |تحصیل در اسپانیا | تحصیل در دکترا | تماس۰۲۱۸۶۰۸۲۰۷۹

بررسي وضعيت اقتصادي اسپانيا
شاخص هاي اقتصادي
واحد مالي پولي:
تا پايان سال 2001، پول ملي اسپانيا «پزوتا» بود، ولي از اول ژانويه 2002، «يورو» به عنوان پول واحد اروپا در كشور رايج شد.
در حال حاضر هر یورو برابر با 386/166 پزوتا می باشد .
توليد ناخالص داخلي:
اسپانيا در سال 2004 برابر 837316 ميليون يورو بود . بر اساس اعلام وزارت اقتصاد اسپانیا در سال 2005 جايگاه جهاني اقتصاد اسپانيا در رتبه نهم می باشد که در سال 2004 در رتبه هشتم و در اتحاديه اروپا دررتبه پنجمين ، پس از آلمان، انگليس، فرانسه و ايتاليا قرار داشت .
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی : 8/3 % در سال 2006 .
متوسط درآمد ناخالص سرانه :
درآمد ناخالص سرانه در سال 2004 برابر با 21210 یورو بالغ شده است. هفت ايالت خودمختار هم به فراتر از اين سطح دست يافتند.
قدرت خرید مردم :
4/1_ % در سال 2005 شاخص تورم اسپانيا: حدود 7/3 % در سال 2006
بازار كارسال 2005 : افراد سنین بالای 16 درصد مورد نظر است :
جمعيت فعال: 21155600 نفرجمعيت شاغل: 19314300 نفر
تعدادبيكاران:1841300نفر.
نرخ بيكاري: 7/8 در صد.
رشدبخش صنعت : 8/0 % ( تا نوامبر 2005 منبع اداره آمار اسپانیا )
رشدبخش خدمات : 9/2 % ( تا سپتامبر 2005 ، منبع اداره آمار اسپانیا )

تحول شاخص قيمت هاي مصرفي و قدرت خريد رامي توان به صورت ذيل جمع بندي و مقايسه نمود :
سال شاخص قيمت هاي مصرفي ساليانه به درصد تحول قدرت خريد به درصد
1999 2.3 0.5-
2000 3.4 1.4-
2001 3.6 1.6-
2002 3.5 1.5-
2003 3.3 1.3-
رقم کل محاسبه – 5.9-
بیمه های اجتماعی (منبع وزارت کار اسپانیا(
بيمه براي تمام كاركنان دولت و مشاغل آزاد اجباري و شامل از كار افتادگي موقت يا دائم، حوادث، بيكاري، بازنشستگي و مستمري بازماندگان است.
دولت اسپانيا معمولأ به مناسبت هاي مختلف تسهيلات ويژه اي را براي بازنشستگان تدارك مي بنيد .
تعداد افرادی که در سال 2005 تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گرفتند حدود 18115000نفر می باشد .
صادرات وواردات و ترازبازرگانی اسپانیا(منبع موسسه تجارت خارجی اسپانیا)
سال 2002 سال 2003 سال 2004 سال 2005
واردات 11736694 12575149 208410704 189013554
صادرات 7239247 9246222 146924722 125675724
تراز بازرگانی 4197447 3328927 61485981 63337830
ارقام به میلیون یورو میباشند .
سرمايه گذاري خارجي در اسپانيا :
سال 2002 2003(ژانویه تاسپتامبر) 2004(ژانویه تا جولای) 2005
59559 27583 79358 120331
5 كشور اول سرمايه گذار در اسپانيا در سال 2004 عبارتند از: هلند ، فرانسه ، آلمان، ژاپن و لوکزلمبورگ

سرمايه گذاري اسپانیا در خارج :
سال 2002 2003(ژانویه تاسپتامبر) 2004(ژانویه تا جولای) 2005
50626 میلیون یورو 57584 میلیون یورو 43317میلیون یورو 20587میلیون یورو
5 كشور اول مقصد سرمايه گذاري اسپانيا درسال 2004 عبارتنداز:فرانسه،جمهوری چک ،آمريكا،آرژانتين و برزيل
جهانگرد خارجی:
سال تعداد جهانگردان خارجی درآمد گردشگری
2002 677 952 78 543 35 ميليون يورو
2003(ژانويه تا سپتامبر) 015 592 82 495 23 ميليون يورو
2005 55400000 46100000 یورو
شاخص ورود مسافرين خارجي به اسپانيا

a آلمان، b انگليس، c فرانسه، d ايتاليا، e آمريكا، f بلژيك، j هلند، I ديگر كشورها

سفرهاي هوائي :
در سال 2004 ترافيك و حركت هواپيما ها و مسافرين در 41 فرودگاه مورد استفاده در اسپانيا از رشد متوسط ساليانه 49/6% و 43/7% برخوردار شدند.
كلأ بيش از 128030586نفر سفر هوایی در این سال ثبت شده و تعداد پروازها در همین مدت 1566658 پرواز بوده است .
هفت فرودگاه از كل. بويژه مادريد با 4/35 ميليون، بارسلون 5/22 ميليون و پالما ده مايوركا با 1/19 ميليون مسافر تراكم بيشتري را شاهد بودند.

هتل و مسافر خانه :
نوع هتل تعداد هتل
پنج ستاره 139
چهار ستاره 1231
سه ستاره 2441
دو ستاره 2010
يک ستاره 1434
مسافر خانه ها
دو و سه ستاره 3240
يك ستاره 6609
جمع كل 17102
موقعيت شركتهاوموسسات اقتصادی اسپانیایي درفهرست100 شركت بزرگ اروپائي2004
1- شرکت – Repsol- YPF فعال در امور نفت و پالايشگاه در سطح اروپا موقعیت 48 و در سطح دنیا 97 .
این شرکت در سال 2000 سرمایه ای به میزان 34 میلیارد 500 میلیون دلار داشت و سود سالانه اي برابر 5/845’1 ميليون دلار و 602’32 نفر داشت
و در فهرست سال هاي 1999 در رديف 49، در سال 2000 در رديف 29، در سال 2001 در رديف 33 و در سال 2002 در رديف 44 قرار داشته است.
2- گروه تلفونیکا- فعال درزمینه مخابرات و ارتباطات در سطح اروپا موقعیت 54 و درسطح دنیا114 .
تلفونیکا با 861’26 ميليون دلار سرمايه، سود منفي 5/272’5- و 845’152 شاغل در فهرست سال هاي 1999 در رديف 61، در سال 2000 در رديف 59، در سال 2001 در رديف 57 و در سال 2002 در رديف 63 قرار داشته است.
3- گروه بانک های تجاری (BBVA ) در سطح اروپا موقعیت 68 و در سطح دنیا 155 .
گروه BBVA بانك هاي تجاري با 2/823’20 ميليون دلار سرمايه، 093’93 نفر شاغل و 2/625’1 ميليون دلار سود داشته و در فهرست سال هاي 2000 در رديف 76، در سال 2001 در رديف 68 و در سال 2002 در رديف 82 قرار داشته است.
بودجه دولت اسپانيا: ( منبع : وزارت اقتصاد اسپانیا ) ارقام به میلیون یورو
بخش ها سال 2003 سال 2004 سال 2005
دولت 48/147،049 18/147،014 91/162378
تامین اجتماعی 87/77،148 87/82،281 29/90311
سازمان ایالات خودمختار 89/32،176 57/33،840 76/36334
سایر سازمانهای دولتی 42/1،467 97/2،689 07/1661
بازار كار اسپانيا
بر اساس آمار و ارقام سال 2003 كه از سوي وزارت كار و امور اجتماعي منتشر گرديد، جمعأ 2258 توافق نامه با گروه هاي كارگران و كارمندان به امضاء رسيد . در اين رابطه 4111302 كارگر جذب بازار كار گرديدند.
ارقام بيكاري حاكي از آن است كه تعداد بيكاران اسپانيا نيز در حال افزايش بوده و بيانگر تعداد 2164100 بيكار در سطح كشور مي باشد . نرخ بيكاري 38/11 درصد
را نشان مي دهد. بر اساس همين ارقام در سه ماهه اول سال جاري ميلادي 27600 نفر به تعداد شاغلين در اسپانيا اضافه شده ولي در عين حال 9400 فرصت شغلي از دست رفت. با اين وجود اسپانيا، از نظر ايجاد اشتغال در سال 2003 در سطح اتحاديه اروپا مقام نخست را كسب نمود. تعداد شاغلين در 31 مارس 2004 برابر 16852000 نفر بوده است .

وضعيت استخدام خارجيان
بخش حقوقي وزارت كار اسپانيا نكات عمده اي را براي استفاده خارجياني كه متقاضي اشتغال در اين كشور مي باشند، آماده نمود. اين نكات شامل موارد ذيل مي باشند
• حداقل سن براي انجام هر كار و حرفه اي در اسپانيا شانزده سال مي باشد.
• بايد از رواديد ويژه و مجوز اداري براي استخدام برخوردار باشد. مجوز مزبور به كارگر اجازه اقامت در اسپانيا را خواهد داد.
• تنها اتباع برخي از كشورهاي اتحاديه اروپا از داشتن اين مجوز معاف مي باشند.
• مجوز اداري فوق الذكر به درخواست كارفرمائي كه مي خواهد با يك كارگر خارجي قرارداد امضاء كند، صادر مي شود.
• سه راه براي عقد قرارداد كاري با خارجيان وجود دارد،
1- «كار به حساب خود كارگر»،
2- «كار براي يك كارفرما»
3- «كار در چارچوب گروهي ».
1- متقاضيان كار در گروه اول و دوم بايد از توانائي سرمايه گذاري برخوردار باشند و به همين خاطر بايد قبل از هر اقدامي با وزارت كار و امور اجتماعي اين موضوع را در ميان گذاشته و مشورت نمايد.
2- به هنگام كاركردن براي يك كارفرما، اولين اقدام را بايد كارفرما به عمل آورده و روند صدور مجوز اداري را درخواست نمايد .
3- دولت با در نظر داشتن ظرفيت اشتغال در كشور و ديگر شاخص ها، هر چند وقت يكبار به صدور مجوزي براي ورود جمعي از كارگران به اسپانيا مبادرت ورزيده و تعدادي رواديد براي آن ها صادر مي كند.

براي تكميل برخي از پست هاي كاري موارد زيردر نظر گرفته نخواهند شد :
الف – پوشش پست هاي كاري مورد اعتماد.
ب – همسر و يا فرزند خارجي مقيم در اسپانيا كه از اجازه اقامت تمديد شده برخوردار باشد.
ج – همسر و يا فرزند خارجي كه تابعيت اسپانيا را بدست آورده و حد اقل يكسال در اسپانيا اقامت داشته باشد.
د – به كارگراني كه براي مونتاژ و بازسازي تأسيسات و ماشين آلات مخصوص نيازمند باشند.
هـ آن دسته از كارگراني كه از شرائط پناهندگي برخوردار باشند.
و- آن دسته از كارگراني كه رسمأ به عنوان بي وطن شناخته شده و يا يكسال است كه اين پوشش را از دست داده اند.
ز- خارجياني كه كفالت اسپانيائي هائي را به عنوان فرزند و يا پدر و مادر پذيرفته اند.
ح – خارجياني كه در اسپانيا بدنيا آمده و در اين كشور مقيم هستند.
ت – فرزندان و نوه هاي اتباع اسپانيائي.
ي – افراد بي سرپرست كه از اجازه اقامت برخوردار بوده و تحت كفالت مقامات دولتي اسپانيا قرار دارند.
ك – خارجياني كه از طريق ماده 3/31 قانون خارجيان به اجازه اقامت يكساله در اسپانيا دست يافته اند.
ل‌- خارجياني كه چهار سال متوالي از اجازه كار موقت برخوردار شده و پس از خاتمه كار به كشورشان بازگشته اند
م‌- وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرده كه براي مراتب ذيل به مجوز كاري نيازي نيست:
A – كارشناسان و دانشمندان خارجي كه به دعوت و يا با قرار داد كشوري، ايالات خودمختار، شهرداري ها و يا نهادهائي براي تشويق و توسعه پژوهش به اسپانيا آمده اند.
B – استادان خارجي كه از سوي دانشگاه هاي اسپانيائي به اين كشور دعوت و بكار گرفته شده اند.
C – مديران و استادان خارجي وابسته به نهادهاي فرهنگي و آموزشي آن كشورهائي كه در اسپانيا به رسميت شناخته شده و برنامه هاي فرهنگي كشورشان را به انجام مي رسانند.
D – كارمندان نظامي و غير نظامي كشورهاي خارجي كه براي فعاليت در برنامه هاي گسترش همكاري با ادارات اسپانيا به اين كشور آمده باشند.
E – وابستگان و خبرنگاران رسانه هاي گروهي خارجي كه براي انجام وظائف خبررساني خود از مجوزهاي مربوطه برخوردار باشند
F – اعضاء هيأت هاي علمي بين المللي كه پژوهشهايي را با اجازه اسپانيا به انجام مي رسانند.
G – هنرمنداني كه براي كار و يا نمايش موقت به اسپانيا آمده اند.
H – نمايندگان و روحانيون مذاهب مختلفي كه در فهرست نهادهاي ديني به ثبت رسيده باشند و كارشان تنها به امور ديني محدود گردد.
I – خارجياني كه عضو نمايندگي، ادارات و يا مراكز اتحاديه كارگري مي باشند كه همتاي مراكز كارگري كشورشان بوده و كارشان تنها به اينگونه امور محدود گردد
J – اسپانيائي الاصل هائي كه تابعيت خود را از دست داده باشند.
K – بي سرپرستاني كه از اجازه اقامت برخوردار بوده و تحت كفالت مقامات دولتي اسپانيا قرار دارند.
علاوه بر اين خارجياني كه از اقامت مداوم در اسپانيا برخوردار هستند، نيز احتياجي به مجوز براي كار در اسپانيا ندارند.
• كارگر ديمي: كارگراني مي باشند كه براي انجام كارهاي كشاورزي، منجمله كشت، درو و يا ميوه چيني به اسپانيا سفر مي كنند.
• كارگر برون مرزي: كارگراني مي باشند كه در نواحي مرزي زندگي كرده و با قراردادهاي ويژه كاري خدماتي را به شركت ها و يا ادارات دولتي اسپانيا به انجام مي رسانند .
• خدمات خارجي : هنگامي است كه شركت خارجي با استفاده از كارمندان خارجي خود خدماتي را براي شركت هاي اسپانيائي و يا ادارات دولتي اين كشور ارائه مي دهد.

می 8, 2018

بورسیه تحصیلی در فنلاند

🇫🇮 لیست بورسیه ها و کمک هزینه های برخی رشته های دانشگاه های فنلاند 🇫🇮 1⃣بورسیه تحصیلی در فلسفه و علوم آموزشی و رشته های مرتبط […]
می 8, 2018

بورسیه تحصیلی در انگلستان – ایرلند شمالی

🇬🇧 لیست برخی بورسیه ها و کمک هزینه های بریتانیا 🇬🇧 1⃣کمک هزینه و بورسیه تحصیلی در مقطع فوق لیسانس در کلیه رشته های ارائه شده […]
می 8, 2018

اخذ پذیرش پرستاری همراه با کار در اتریش

اخذ پذیرش تحصیلی و کاری در بیمارستانهای پرستاری کشور اتریش 1⃣ ابتدا باید مدارک تحصیلی متقاصی به همراه رزومه ی کاری و کلینیکی (حداقل ۶ماهه) به […]
آگوست 22, 2015

تحصیل در اتریش – بدون نیاز به مدرک زبان

تحصیل در اتریش | تحصیل کارشناسی ارشد در اتریش | تحصیل دکترا در اتریش تحصیل در اتریش | تحصیل کارشناسی ارشد در اتریش | تحصیل دکترا در اتریش
تحصیل در اتریش | تحصیل در فنلاند | تحصیل در ایرلندشمالی | تحصیل رایگان در خارج کشور | تحصیل ارزان در اروپا | با مجوز رسمی از وزارت علوم | موسسه تعالی اندیش راه دانش