مرجع تحصیل در اتریش | پذیرش تحصیلی اتریش | تحصیل رایگان اتریش | اخذ پذیرش تحصیلی اتریش

درباره ی دانشگاه آلتو

این دانشگاه، با مجموعه ای از رشته های مختلف و با حضور متفکران برجسته، جایی است که هنر و دانش با فناوری و کسب و کار تلاقی پیدا میکند. شناسایی و حل چالش های بزرگ جامعه و ساختن آینده ای خلاقانه و مبتکرانه، از تعهدات این دانشگاه است .

دانشگاه آلتو به طور تخصصی در زمینه های دانش، هنر ، فناوری کسب و کار، مدیریت وتجارت فعالیت دارد.

افتخارات اخیر دانشگاه

۰۰۱_aalto_university_slush15_11-11-2015_photo_mikko_raskinen_jpg

در سال های اخیر در رتبه بندی دانشگاه ها ، این دانشگاه پیشرفت و ارتقاء قابل توجهی در این زمینه ها داشته است:

هفتمین دانشگاه برتر دنیا در هنر و طراحی

قرارگرفتن در بین ۱۰ دانشگاه جوان برتر دنیا

– رتبه ی ۱۴۰ در بین رتبه بندی QS

– اولین دانشگاه جوان برتر Nordic universities

– پنجمین دانشگاه برتر دنیا در زمینه ی مُد و طراحی

– چهل و هفتمین دانشگاه برتر جهان در علوم کامپیوتری در رتبه بندی US  نیوز

-نودمین دانشگاه برتر جهان در علوم کامپیوتری در رتبه بندی THE

رشته های تحصیلی داشنگاه آلتو

دپارتمان هنر،طراحی و معماری

مهندسی الکترونیک

دپارتمان علوم پایه

مهندسی شیمی

تجارت و بیزینس

    مهندسی