مرجع تحصیل در اتریش | پذیرش تحصیلی اتریش | تحصیل رایگان اتریش | اخذ پذیرش تحصیلی اتریش

شرایط تحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه کوئین

  • مدرک لیسانس مرتبط با رشته ی کارشناسی ارشد ( به استثناء برخی از رشته ها) با معدل بالای ۱۵برای برخی رشته ها و ۱۳ برای برخی دیگر ، حتی از دانشگاه آزاد.
  • IELTS : 5  که هیچ یک از مهارتها نمره ی زیر۵٫۵  نگرفته باشد. این مدرک یا هر مدرک معادل دیگر ، نباید بیش از دو سال قبل اخذ شده باشد.                                     

 TOFEL : IBT90

نکته ی عمومی مهم: چنانچه نیاز به ارتقاء دانش زبان انگلیسی وجود داشته باشد، این دانشگاه با ارائه ی دوره های متنوع در کالج زبان خود تمام نیاز های مورد نظر را بر طرف میکند.

  • کپی ترجمه شده ی ریز نمرات دانشگاه ، همچنین ترجمه باید رسمی و تأئید شده باشد.


شرایط بورسیه تحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه کوئین

  • در سال اول بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ پوند ، به تمام دانشجویان تمام وقت کمک هزینه ی تحصیلی اعطا میشود.
  • دو نفر از ورودی های تمام وقت هر سال ، به مدت حداکثر ۲ سال تمام هزینه های تحصیل خود را از دانشگاه دریافت خواهند کرد. این دو نفر از میان برترین دانشجویان بین المللی انتخاب میشوند. برای برخورداری از این بورس شرایط خاصی وجود دارد که در صورت نیاز ارائه خواهد شد.
  • ۱۰% تخفیف به دانشجویان جدیدالورود