مرجع تحصیل در اتریش | پذیرش تحصیلی اتریش | تحصیل رایگان اتریش | اخذ پذیرش تحصیلی اتریش

شرایط تحصیل در آلتو مقطع دکتری

زمان ثبت نام: مارچ              زمان پایانه : سپتامبر

مدارک و شرایط مورد نیاز:

متقاضی میبایست دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با رشته ی مورد تقاضا باشد.

شهریه:

دانشگاه آلتو برای متقاضیان مقطع دکتری طرح ها و برنامه های متعددی به جهت تامین و پوشش هزینه های تحصیل در این مقطع در نظر گرفته است.

از جمله:

 • منابع ممکن برای تامین هزینه های مطالعات دکتری
 • منابع ملَی و بین المللی برای تامین هزینه های مطالعات دکتری
 • ایده های ثبت تحقیقات توسط متقاضیان و محققین از قبیل :

– پروژه های تحقیقاتی دانشگاه آلتو

– پروژه های ملَی و بین المللی

– امتیازات و بورسیه های شخصی

– امتیازات،بورسیه ها و موقعیت های تحصیلی

– بورسیه های انگیزشی برای تمام دانشجویان مقطع دکتری

– کمک های اقتصادی دانشجویی

۴-  تامین بودجه ها ، اعتمادسازی ها و سایر منابع تامین بودجه

– بودجه های تحقیقاتی در زمینه های فناوری

– وبسایت ها و پایگاه های فنلاندی

– تأمین بودجه های اختصاصی دانشگاه آلتو در زمینه های دانش و فناوری

– تأمین بودجه های اختصاصی دانشگاه آلتو برای بورسیه ها

۵- موقعیت های تحصیلی در مقطع دکتری در بخش انگلیسی زبان آلتو، که هزینه های آن توسط آلتو پرداخت میشود.

 • فرم پرشده ی درخواست ثبت نام
 • ترجمه ی مدارک
 • CV
 • برنامه ی مطالعاتی مقدماتی(study plan) امضا شده توسط استاد
 • پروپوزال مقدماتی تحقیق (PDF)
 • برنامه های مربوط به fund
 • برنامه ی سوپروایزرینگ (نظارت) که باید به امضای استاد مشاور و استاد راهنما هم برسد
 • اظهار نظر استاد راهنما
 • انگیزه نامه به زبان انگلیسی
 • کپی پاسپورت
 • سایر مدارک عمومی (مثل توصیه نامه)
 • کپی برابر اصل مدرک لیسانس و فوق با ترجمه ی رسمی
 • چکیده ی انگلیسی پایان نامه
 • مدرک زبان

مدرک زبان:

IELTS 6.5

IBT 92 ­

PBT 580

PTE 62

زمان ثبت نام: مارچ              زمان پایانه : سپتامبر