رتبه بندی و رنکینگ دانشگاه های اتریش

رتبه بندی دانشگاه های اتریش   Country Rank Institution World Rank 1 University of Vienna 151-200 2-3 Medical University of Vienna 201-300 2-3 University of Innsbruck 201-300 4 Vienna University of Technology 301-400 5-6 Medical University of Innsbruck 401-500 5-6 University of Graz 401-500 7 Medical University of Graz 501-600 8-9 Graz University of Technology [...]

اقامت دائم در ایرلند شمالی ( انگلیس ) بعد از تحصیل در کشورهای بریتانیا

اقامت پس از تحصیل در انگلیس

در اقامت دائم به فرد اجازه داده می شود که در کشور مورد نظر، همانند کشور خودش به راحتی زندگی کند. از مهم ترین دغدغه های افرادی که در کشور های دیگر نظیر انگلستان، ایرلند و اتریش و… در حال تحصیل هستند، این است که آیا می توان بعد از تحصیل در آن کشور اقامت […]