اقامت دائم در ایرلند شمالی ( انگلیس ) بعد از تحصیل در کشورهای بریتانیا

اقامت پس از تحصیل در انگلیس

در اقامت دائم به فرد اجازه داده می شود که در کشور مورد نظر، همانند کشور خودش به راحتی زندگی کند. از مهم ترین دغدغه های افرادی که در کشور های دیگر نظیر انگلستان، ایرلند و اتریش و… در حال تحصیل هستند، این است که آیا می توان بعد از تحصیل در آن کشور اقامت […]

بهترین موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور

بهترین موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور

اعتبار و رسمیت مراکز اعزام دانشجو برای متقاضیان بسیار مهم است. همین چندی  پیش بود که مجوز ۷۲ موسسه رسمی اعزام دانشجو توسط کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران لغو شد.  البته برخی از موسسات غیر مجاز هم همچنان به اعزام دانشجو اقدام می کنند. به نظر می رسد، مقوله توجه به موسسات […]