خدمات تعالی اندیش راه دانش

اخذ پذیرش تحصیلی

رزرو خوابگاه و خانه

مشاوره و آموزش گروهی

اخذ ویزای تحصیلی

مشاوره تحصیلی رایگان

مشاوره انتخاب رشته

اخبار تعالی اندیش راه دانش

آخرین های سایت

ویژه ها

فهرست موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور

ویدئوهای تعالی اندیش راه دانش

معرفی تعالی اندیش راه دانش

موسسه تعالی اندیش راه دانش بهترین موسسه اعزام دانشجو در تهران، از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در زمینه اعزام دانشجو به خارج، تحصیل در اروپا، با محوریت تحصیل در اتریش، تحصیل در فنلاند و تحصیل در ایرلند شمالی، آغاز نموده است. خدمات موسسه اعزام دانشجوی تعالی اندیش عبارتند از: مشاوره تحصیل در خارج از کشور، مشاوره انتخاب رشته، اخذ پذیرش تحصیلی از اتریش، فنلاند و ایرلند شمالی، اخذ ویزای تحصیلی اتریش، فنلاند و ایرلند، رزرو خوابگاه و خانه دانشجویی، اخذ و گرفتن بورسیه تحصیلی در رشته های پزشکی و غیرپزشکی در همه مقاطع، لیسانس، فوق لیسانس و دکتر و …