تحصیل در لوکزامبورگ | راهنمای جامع اعزام دانشجو به لوکزامبورگ

تحصیل در لوکزامبورگ

لوکزامبورگ که اغلب از آن به عنوان “قلب اروپا” یاد می‌شود، تنها سرزمینی زیبا از قلعه های قرون وسطایی و تاکستان‌های سرسبز نیست. این کشور، مرکزی پویا برای آموزش و نوآوری است که ذهن‌های بلندپرواز را از سراسر جهان برای تحصیل در لوکزامبورگ به خود جذب می‌کند. جذابیت لوکزامبورگ نه تنها در مناظر طبیعی خیره‌کننده، […]